Kort om bilens historia

Det var så tidigt som på 1700-talet som människor började experimentera med att sätta motorer på vagnar istället för att använda hästar. Det var starten på utvecklingen av dagens bil, som är en självklarhet för de flesta av oss.

De första bilarna var ång-vagnar

De allra första bilarna hade relativt ineffektiva motorer och stora utsläpp. William Murdoch började år 1785 med att framställa bilar som bestod av en självgående ångmaskin. Efter att han insåg att intresset för dessa fordon var svagt började han komma med nya konstruktioner.

Richard Trevithick var en ingenjör som lyckades med att skapa en riktig ångvagn. Den första modellen sägs ha kommit ut mellan 1796 eller 1797. Den första ångvagnen som kunde ta sig runt i trafiken kom ut vid årsskiftet ett par år senare. Vagnen provkördes för första gången år 1800, på julafton, och hade då sju personer ombord.

Därefter började det konstrueras fler ångvagnar, speciellt i England, men även i Frankrike försöktes dessa vagnar tillverkas. Vagnarna togs i bruk runt år 1820 och körde då mellan två olika städer. Detta ledde tyvärr inte till någon succé, folk började istället använda sig av järnvägen. Ångfordonen fortsatte dock att konstrueras av Lotz 1856 samt Dietz 1835.

Den första bensinmotorn

Under både Krimkriget och Fransk-tyska kriget användes ångvagnar för de tyngre transporter som gjordes. Amédée Bollée lyckades år 1872 med att tillverka den allra första ångbilen som ansågs vara praktisk att använda. Därefter förbättrades konstruktionerna av Jules-Alber de Dion och Léon Serpoliet.

Efter bensinmotorernas genombrott lyckades de med att skapa förbränningsmotorer. Siegfried Marcus var personen som sägs vara den första med att skapa en bensindriven vagn, vilket han tyvärr inte kom så långt med. Det var Ottomotorn som år 1887 utvecklade och lyckades med att skapa en av de första bensinmotorerna, vilket kom till att rivalisera med de befintliga ångdrivna vagnarna.

Carl Benz

Carl Benz var en tysk man som föddes år 1844 och gick bort 1829. Han drev en firma där han byggde stationära gasdrivna tvåtaktsmotorer. Han var även en som lyckades med att konstruera en 0,85 hästkrafts fyrtaktsmotor. Den hade bland annat en ytförgasare och en elektrisk tändning. Denna modell hade endast tre hjul och plats för två personer. Benz fru var den första att lyckas ta en lite längre tur med fordonet år 1888.

Gottlieb Daimler

Under tiden som Benz höll på med dina uppfinningar försökte Gottlieb Daimler även att skapa bensinmotorer. Han gjorde ett samarbete med Wilhelm Maybach, en av sina anställda, år 1883 och det ledde till att den första motorcykeln skapades. Tre år senare hade han även skapat en 1,5 hästkraft motor. Maybach monterade då en motor på en hästdroska. Den hade en styrordning vid framsätet som gick ner igenom golvet till en framaxel. Detta gjorde att vagnen stod stadigt på släta landsvägar och vagnen kunde köra i en hastighet på cirka 18 kilometer i timmen.

Rekommenderade artiklar