Ta lån till företagsbilen

Om du driver ett företag kan det underlätta mycket i verksamheten att skaffa en företagsbil. År 2018 rullade 300 000 tjänstebilar på Sveriges vägar, där de användes till att åka till och från jobbet, kundmöten och andra ändamål. Anställda brukar fylla i körjournaler för att ge företaget dokumentation kring bilresorna, då det är företaget som står för bilens kostnader och som har möjlighet att göra avdrag när det sker värdeminskningar.

Hos https://krea.se/ kan du få förslag på finansiering av större inköp till ditt företag, som när du behöver köpa en ny företagsbil. Du kan låna som mest 4 miljoner kronor och får snabbt förslag på lån inom ett par dagar. Krea kan också hjälpa ditt företag med att köpa fakturor som du kan få betalt för direkt.

Kostnader med företagsbil

En företagsbils kostnader kan variera, baserat på ett antal olika faktorer. Bilen kostar förstås att köpa in, men du behöver också betala fordonsskatt för bilen. En ny beräkningsmodell infördes i början av 2020, där tjänstebilarnas utsläppsvärde beräknas. Detta har skapat en förändring i fordonsskatten. Denna beräkning utförs för alla bilar, med faktorer inräknade vad gäller bilens bränsleutsläpp. Om utsläppen är höga blir bilskatten också högre. Du kan inte använda en bil som släpper ut över 140 g/km som tjänstebil.

Bilförsäkring

Förutom fordonskatt behöver du också betala en bilförsäkring. Bilen kommer behöva användas av dina anställda som kan variera i körstil och erfarenhet, därför behövs en omfattande helförsäkring med täckning både vad gäller materiella skador och personskador. Priset kan variera en del och beror på bilmodellen samt försäkringsinnehållet. Det kostar förstås också att använda bilen, så räkna med en del driftkostnader i form av drivmedel, service, reparationer och underhåll. Om en anställd kör bilen mer än 100 mil varje år behöver hen betala förmånsskatt. Hur stor denna skatt är beror på vilket beräknat förmånsvärde bilen har, och hur mycket den kostade vid inköp. Andra faktorer som påverkar är fordonskatten och körsträckan. Förmånsskatten kan ses som en utgift både för arbetsgivaren och för den anställde.

Momsavdrag och milersättning

När du skaffar en företagsbil behöver du inte enbart tänka på kostnader, du får också möjlighet att göra en del avdrag. För att ha möjlighet att göra momsavdrag behöver bilen köras mer än 100 mil varje år. Vilken momssats som används varierar beroende på bil och vad företaget ämnar att använda bilen till. Du har möjlighet att göra ett avdrag för bilförsäkringen, hela kostnaden är avdragsgill. Du kan också dra av 18,5 kronor för varje mil bilen kör i så kallad milersättning som utgår vid tjänsteresor.

Rekommenderade artiklar